Seachem Flourish Advance

230,000340,000

Chai 250ml : 230k .
Chai 500ml : 340k .
* Huớng dẫn sử dụng : 5 ml dùng cho 80 lít nước ( có thể châm hàng ngày khi muốn kích cây phát triển ) .

Xóa
Mã: SeachemFlourishAdvance Danh mục:
Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee