SEACHEM PRIME

140,000

Hướng dẫn sử dụng:

* Dùng 5 ml cho 200 lít nước hồ (trong trường hợp nồng độ Nitrit cao, có thể tăng liều dùng).

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee