Seachem Flourish Iron

220,000

Seachem Flourish Iron là một loại phân nước có hàm lượng sắt ( Fe ) cao 10.000 mg/L . Dùng để bổ sung sắt cho các loại cây thủy sinh lá đỏ có nhu cầu sắt cao .
+ Các dấu hiệu cây thiếu sắt cần bổ sung : lá úa vàng , thân ngắn , mảnh .

Thể tích: 250ml

Đơn giá: 220.000

 

 

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee