SEACHEM FLOURISH NITROGEN

  220,000

  SEACHEM FLOURISH NITROGEN là phân nước cao cấp bổ sung hàm lượng Nitơ (N) dồi dào, thúc đẩy cây phát triển tối đa và hoàn chỉnh. Nó cung cấp nitơ ở 2 dạng ưa thích của cây trồng là ammonium và nitrate.

  Seachem Flourish Nitrogen không chứa ammonia vì ammonium trong sản phẩm đã được phức tạp hóa và không hiện hữu cho đến khi được cây trồng hấp thụ.

  Để đạt được hiệu quả tối đa, nên sử dụng kèm với Seahem Flourish Phosphorus, Seachem Flourish Potassium..

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee