Cốt nền MAGIC BASE

  230,000

  Sản phẩm nền trộn mang tên MAGIC BASE là loại nền trộn khô, được trộn và đóng bao với định lượng chuẩn xác theo kinh nghiệm chơi lâu năm của tác giả. Phù hợp với mọi phong cách thủy sinh như Hà Lan và với mọi loại cây kể cả dương xỉ hay bucep.

  Một túi dùng đủ cho 1 Hồ 60x40x40cm

  Đơn giá: 230.000

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee