Cốt nền MAGIC BASE

230,000

Sản phẩm nền trộn mang tên MAGIC BASE là loại nền trộn khô, được trộn và đóng bao với định lượng chuẩn xác theo kinh nghiệm chơi lâu năm của tác giả. Phù hợp với mọi phong cách thủy sinh như Hà Lan và với mọi loại cây kể cả dương xỉ hay bucep.

Một túi dùng đủ cho 1 Hồ 60x40x40cm

Đơn giá: 230.000

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee