Cốt nền – MAGIC BASE

220,000

  • Sản phẩm nền trộn mang tên MAGIC BASE powered by Ho Anh Tuan là loại nền trộn khô,được trộn và đóng bao với định lượng chuẩn xác theo kinh nghiệm chơi lâu năm của tác giả.Phù hợp với mọi phong cách thủy sinh như Hà Lan và với mọi loại cây kể cả dương xỉ hay bucep.
  • Một túi dùng đủ cho 1 Hồ 60x40x40cm

 

  • Đơn giá: 220.000
Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee