SEACHEM FLOURISH ADVANCE

  220,000

  SEACHEM FLOURISH ADVANCE là hoàn toàn tự nhiên, tăng cường sự phát triển sinh học cho cây thủy sinh. Công thức cải tiến mới có chứa các phytohormones, khoáng chất và dưỡng chất giúp kích thích đáng kể sự phát triển của bộ rễ và chồi.

  Trong suốt 10 ~ 14 ngày đầu tiên sử dụng, Seachem Flourish Advance sẽ hoạt động để tăng trưởng bộ rễ bên dưới nền. Sau khoảng thời gian này, sự tăng cường đáng kể ở lá và thân cây sẽ diễn ra.

  Seachem Flourish Advance là hoàn toàn vô hại với cá và các loài sinh vật dưới nước.

  Đơn giá: 220.000

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee