Rêu MiniTaiwan

80,000

Thông tin về rêu Mini Taiwan:
– Nguồn gốc: châu á
– Nhiệt độ nước: 18 – 28 C
– pH: 6.0 – 7.5
– Ánh sáng: trung bình
– Tốc độ phát triển: chậm
– Độ khó trồng: trung bình

còn 10 hàng

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee