Seachem Flourish Potassium

200,000320,000

Chai 250 ml : 200k .
Chai 500ml : 320k .
* Hướng dẫn sử dụng : 5ml dùng cho 125 lít nước ( châm 1-2 lần/Tuần )

Xóa
Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee