SEACHEM FLOURISH

  220,000

  SEACHEM FLOURISH là một loại phân nước hỗn hợp, bổ sung các nguyên tố vi lượng và dinh dưỡng cho cây thủy sinh (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn ….).

  Seachem Flourish an toàn sử dụng cho bể cá tép.

  đơn giá: 220.000

  Thể tích: 250ml

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee