SEACHEM FLOURISH EXCEL

220,000340,000

SEACHEM FLOURISH EXCEL là một loại dung dịch bổ sung CO2 lỏng cho cây thủy sinh, có thể dùng để thay thế bình khí CO2. Ngoài ra, Seachem Flourish Excel còn được dùng để xử lý và ngăn ngừa rêu hại.

Đơn giá:

250ml: 220.000

500ml: 340.000

Xóa
Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee