Diệt Rêu Tóc Nuphar

    100,000

    Diệt riêu tóc Nuphar là sản phẩm chuyên dụng để xử lý rêu hại trong bể thủy sinh như rêu tóc, tảo lam, tảo nâu, mụn cóc trên dương xỉ…

    Đơn giá: 100.000đ/chai

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee