Nuphar Diệt rêu tóc

90,000

là sản phẩm chuyên dụng để xử lý rêu hại trong bể thủy sinh như rêu tóc, tảo lam, tảo nâu, mụn cóc trên dương xỉ…

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee