Diệt Rêu Remove BBA

60,000

Công dụng : Diệt rêu chùm đen ( BBA ), thuỷ tức và đa số các loại rêu hại trong hồ thủy sinh

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee