Diệt Rêu Remove BBA

    60,000

    Công dụng : Diệt rêu chùm đen ( BBA ), thuỷ tức và đa số các loại rêu hại trong hồ thủy sinh

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee