Cây Tân Đế

  25,000

  Cây tân đế 

  • Tên khoa học: Ludwigia Palustris Super Red
  • Họ: Onagraceae
  • Chiều cao cây: 10-30 cm
  • Chiều rộng lá: 2-4 cm
  • Ánh sáng: Trung bình, cao
  • Nhiệt độ: 18-28 độ C
  • pH: 5-7
  • Tốc độ phát triển: Nhanh
  • Cấp độ chăm sóc: Dễ
  • Loại cây: cắt cắm
  • Vị trí trồng: Trung cảnh, hậu cảnh
  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee