Cây Tân Đế

25,000

Cây tân đế 

 • Tên khoa học: Ludwigia Palustris Super Red
 • Họ: Onagraceae
 • Chiều cao cây: 10-30 cm
 • Chiều rộng lá: 2-4 cm
 • Ánh sáng: Trung bình, cao
 • Nhiệt độ: 18-28 độ C
 • pH: 5-7
 • Tốc độ phát triển: Nhanh
 • Cấp độ chăm sóc: Dễ
 • Loại cây: cắt cắm
 • Vị trí trồng: Trung cảnh, hậu cảnh
Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee