Trầu Bà Vàng

  45,000

  Cây thủy sinh Trầu Bà Vàng có tên khoa học là Anubias barteri var nana golden thường được trồng trang trí các hốc lũa, cành lũa, khe đá trong hồ thủy sinh.

  Tên khoa học : Anubias barteri var. glabra “variegatus”

  Ánh sáng/Light : Trung bình ( medium )

  CO2 : Trung bình ( medium )

  Độ phát triển/Grow : Chậm ( Slow )

  Loại cây trồng trên giá thể đá, lũa.

  Đơn giá: 45.000đ/chậu

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee