Trầu bà ngệ

50,000

Tên khoa học : Anubias barteri var. glabra “variegatus”

Ánh sáng/Light : Trung bình ( medium )

CO2 : Trung bình ( medium )

Độ phát triển/Grow : Chậm ( Slow )

Loại cây trồng trên giá thể đá, lũa.

Đơn giá: 50.000

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee