Trầu Bà Mini

  40,000

  Tên khoa học : Anubias nana

  Ánh sáng/Light : Trung bình ( medium )

  CO2 : Trung bình ( medium )

  Độ phát triển/Grow : Chậm ( Slow )

  Loại cây trồng trên giá thể đá, lũa.

  Đơn giá: 40.000

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee