Dương Xỉ Java

  65,000

  Tên khoa học : Microsorum java

  Mức độ chăm sóc: Dễ dàng

  Ánh sáng: Thấp đến Trung Bình

  Vị Trí: Tầng trung

  Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 3-8, pH 6,0 – 7,5

  Màu sắc: Xanh

  Họ: Polypodiaceae

  Đơn giá: 65.000đ/cầu

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee