Dương Xỉ Java

65,000

Tên khoa học : Microsorum java

Mức độ chăm sóc: Dễ dàng

Ánh sáng: Thấp đến Trung Bình

Vị Trí: Tầng trung

Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 3-8, pH 6,0 – 7,5

Màu sắc: Xanh

Họ: Polypodiaceae

Đơn giá: 65.000đ/cầu

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee