Cây La Hán Xanh

  20,000

  Cây La Hán Xanh là loài cây đẹp được trồng cây hậu cảnh hoặc cây trung cảnh trong hồ thủy sinh. Cây La Hán Xanh rất dễ trồng và phát triển rất nhanh

  Đặc điểm cây La Hán Xanh:

  –          Vị trí: hậu cảnh, trung cảnh

  –          Màu sắc: xanh chuối

  –          Mức độ: dễ trồng

  –          Tăng trưởng: rất nhanh

  –          Nhu cầu ánh sáng: Cao

  –          Loại: cắt cắm

  –          Chiều cao trong hồ: cao đụng mặt nước hồ

  –          Trồng cạn: không thể

  –          Độ khó : trung bình

  –          Nhiệt độ: 18-28 độ

  –          Cấu trúc cây : thân dài

  –          Chiều cao : 30-80 cm

  –          Chiều rộng : 5-6 cm

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee