Cây Hẹ Xoắn

20,000

Đặc điểm cây Hẹ Xoắn :

-Vị trí: trung cảnh

-Màu sắc: xanh chuối

-Mức độ: dễ trồng

-Tăng trưởng: rất nhanh

-Nhu cầu ánh sáng: vừa, cao

-Loại: đẻ cây con

-Chiều cao trong hồ: 25cm

-Trồng cạn: không thể

-Độ khó: dễ

-Nhiệt độ: 18-28 độ

-Cấu trúc cây: thân dài thon xoắn như sợ mì

-Chiều cao: 10 – 30 cm

-Chiều rộng: 5-6 cm

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee