Cây Hẹ Xoắn

  20,000

  Đặc điểm cây Hẹ Xoắn :

  -Vị trí: trung cảnh

  -Màu sắc: xanh chuối

  -Mức độ: dễ trồng

  -Tăng trưởng: rất nhanh

  -Nhu cầu ánh sáng: vừa, cao

  -Loại: đẻ cây con

  -Chiều cao trong hồ: 25cm

  -Trồng cạn: không thể

  -Độ khó: dễ

  -Nhiệt độ: 18-28 độ

  -Cấu trúc cây: thân dài thon xoắn như sợ mì

  -Chiều cao: 10 – 30 cm

  -Chiều rộng: 5-6 cm

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee