Dương Xỉ Châu Phi Mini

  100,000

  Độ khó: Khó
  Ánh sáng: Thấp
  Nhiệt độ: 20-28 °C
  Độ cứng: Rất mềm – trung bình
  Độ pH: 5-7
  Cấu trúc cây: Thân rễ (Rhizome)
  Họ: Lomariopsidaceae
  Chi: Bolbitis
  Vùng: Châu Phi
  Chiều cao: 15-40 cm
  Chiều rộng: 15-25+ cm
  Tốc độ phát triển: Trung bình
  Mọc trên cạn: Có thể

  Đơn giá: 100.000đ/chậu

  còn 10 hàng

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee