Trân Châu Cuba

  60,000

  11. Trân châu cuba:
  Mức độ chăm sóc: Trung bình
  Ánh sáng: Cao
  Vị Trí: Tiền cảnh
  Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 0-10, pH 5,0 – 7,5
  Sinh Trưởng: Thân bò
  Kích thước: 15 cm
  Màu sắc: Xanh
  Bổ sung: Vi lượng, CO2
  Xuất xứ: Cuba, Trang trại của Mỹ
  Họ: Scrophulariaceae
  Đơn giá: 40.000

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee