Trân Châu Cuba

60,000

11. Trân châu cuba:
Mức độ chăm sóc: Trung bình
Ánh sáng: Cao
Vị Trí: Tiền cảnh
Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 0-10, pH 5,0 – 7,5
Sinh Trưởng: Thân bò
Kích thước: 15 cm
Màu sắc: Xanh
Bổ sung: Vi lượng, CO2
Xuất xứ: Cuba, Trang trại của Mỹ
Họ: Scrophulariaceae
Đơn giá: 40.000

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee