Cá Hắc Kỳ

7,000

Đặc điểm sinh học cá hắc kỳ

– Phân bố:Nam Mỹ: từ Paraguay đến Braxin.

– Chiều dài cá (cm):3,6

– Nhiệt độ nước (C):22 – 28

– Độ cứng nước (dH):10 – 22

– Độ pH:6,0 – 7,5

– Tính ăn:Ăn tạp

– Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

– Chi tiết đặc điểm sinh học:
Tầng nước ở: Mọi tầng nước.
Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, trứng dính trên giá thể cây thủy sinh

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee