Cá Hắc Kỳ

  7,000

  Đặc điểm sinh học cá hắc kỳ

  – Phân bố:Nam Mỹ: từ Paraguay đến Braxin.

  – Chiều dài cá (cm):3,6

  – Nhiệt độ nước (C):22 – 28

  – Độ cứng nước (dH):10 – 22

  – Độ pH:6,0 – 7,5

  – Tính ăn:Ăn tạp

  – Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

  – Chi tiết đặc điểm sinh học:
  Tầng nước ở: Mọi tầng nước.
  Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, trứng dính trên giá thể cây thủy sinh

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee