Ốc Nerita

2,000

Ốc Nerita tại cửa hàng gồm 2 loại:

-Nerita thường có vân: 2.000đ/con

-Nerita gai: 5.000đ/con

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee