Ốc Nerita

  2,000

  Ốc Nerita tại cửa hàng gồm 2 loại:

  -Nerita thường có vân: 2.000đ/con

  -Nerita gai: 5.000đ/con

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee