Cá Nana

  6,000

  Đặc điểm của cá nana:

  – Phân bố: Nam Mỹ: Braxin
  – Chiều dài cá (cm): 3 – 5cm
  – Nhiệt độ nước (C): 24 – 28
  – Độ cứng nước (dH): 5 – 20
  – Độ pH: 6,0 – 8,0
  – Tính ăn: Ăn cực tạp
  – Hình thức sinh sản: Đẻ trứng
  – Tầng nước ở: Giữa

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee