Cá Nana

6,000

Đặc điểm của cá nana:

– Phân bố: Nam Mỹ: Braxin
– Chiều dài cá (cm): 3 – 5cm
– Nhiệt độ nước (C): 24 – 28
– Độ cứng nước (dH): 5 – 20
– Độ pH: 6,0 – 8,0
– Tính ăn: Ăn cực tạp
– Hình thức sinh sản: Đẻ trứng
– Tầng nước ở: Giữa

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee