Cá Sọc Ngựa Thường

8,000

Môi trường sống của cá sọc ngựa:

Nhiệt độ: Từ 16,5–34°C

PH: Từ 5 đến 8

Oxy: Cần rất ít oxy

Thức ăn: Cám thái, các loại cám nhỏ, trùn chỉ, artemia

Giá: Sọc ngựa cam: 7.000đ/con, Sọc ngựa xanh: 8.000đ/con

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee