Ốc Táo

    10,000

    Ốc táo là loài ốc kiểng rất đẹp và nhiều màu trong hồ cá thủy sinh . Ốc táo giúp làm vệ sinh hồ cá và ăn rêu hại trong hồ thủy sinh rất tốt.

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee