Ốc Táo

10,000

Ốc táo là loài ốc kiểng rất đẹp và nhiều màu trong hồ cá thủy sinh . Ốc táo giúp làm vệ sinh hồ cá và ăn rêu hại trong hồ thủy sinh rất tốt.

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee