Cá Neon Xanh

  6,000

  Một số thông số nuôi cá neon quan trọng cần chú ý:

  Nhiệt độ nước (C): 20 – 26
  Độ cứng nước (dH): 5 – 20
  Độ pH thích hợp: 5 – 7
  Thể tích bể nuôi (L): 70 (20 gallon aquarium)
  Chiều dài bể: 60 cm
  Yêu cầu ánh sáng: Vừa
  Yêu cầu lọc nước: Nhiều
  Yêu cầu sục khí: Trung bình

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee