Cá Neon Xanh

6,000

Một số thông số nuôi cá neon quan trọng cần chú ý:

Nhiệt độ nước (C): 20 – 26
Độ cứng nước (dH): 5 – 20
Độ pH thích hợp: 5 – 7
Thể tích bể nuôi (L): 70 (20 gallon aquarium)
Chiều dài bể: 60 cm
Yêu cầu ánh sáng: Vừa
Yêu cầu lọc nước: Nhiều
Yêu cầu sục khí: Trung bình

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee