Sứ Viên

    80,000

    Sứ Viên là loại vật liệu lọc có tác dụng lọc tinh và lọc thô thường được sử dụng ở các ngăn lọc thứ hai và thứ 3 của bể lọc tràn hoặc các loại lọc khác sau khi nước đã được lọc thô sơ bộ qua bông lọc.

    Đơn giá: 80.000đ/kg

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee