Lũa

150,000300,000

Đơn giá:

-Lũa San Đá: 150.000đ/kg

-Lũa Hải Sơn Quỳ: 200.000đ/kg

-Lũa Nhọ Nồi: 200.000đ/kg

-Lũa Xương Chùm: 300.000đ/kg

Xóa
Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee