Đếm giọt thủy tinh

    190,000

    Đếm giọt hòa tan CO2 thủy tinh, có công dụng đếm giọt đồng thời giúp lượng khí CO2 lưu lại trong ống lâu hơn nhờ hệ thống ruột vịt xoắn, giúp CO2 có thời gian hòa tan vào nước trước khi đi ra ngoài.

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee