Trộn CO2 chữ T MUFAN

    230,000

    * Kích thước bộ trộn: 6.5 x 2.5 x 12 cm.

    * Kích thước gốm sủi: 21 mm.

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee