Trộn CO2 chữ T MUFAN

230,000

* Kích thước bộ trộn: 6.5 x 2.5 x 12 cm.

* Kích thước gốm sủi: 21 mm.

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee