Trộn CO2 MAX MIX

  270,000

  * Đường kính: 5.3 cm.

  * Chiều cao: 20 cm (size M), 30 cm (size L).

  * Kích thước ống in/out: 12/16 và 16/22.

  * Dùng cho hồ dưới 1000 lít nước (size M), trên 1000 lít nước (size L).

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee