Trộn CO2 MAX MIX

270,000

* Đường kính: 5.3 cm.

* Chiều cao: 20 cm (size M), 30 cm (size L).

* Kích thước ống in/out: 12/16 và 16/22.

* Dùng cho hồ dưới 1000 lít nước (size M), trên 1000 lít nước (size L).

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee