Van một chiều inox

50,000

Van 1 chiều giúp khí CO2 đi theo 1 chiều từ bình CO2 vào bể, đồng thời còn làm cho nước không bị trào ngược vào bình CO2.

 

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee