Cá Chuột Abino Mắt Đỏ

20,000

Tên tiếng anh: Albino Corydoras Catfish

Kích thước trưởng thành trung bình : 5cm

Nơi xuất xứ : amazon, nam mỹ

Ph: 5,8-7,0

Nhiệt độ nước : 22 đến 26 độ

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee