Tiêu thảo nâu

30,000

 

Đặc điểm Cây Tiêu Thảo :

Vị trí: trung cảnh

Màu sắc: đa dạng

Mức độ: trung bình

Tăng trưởng: trung bình

Nhu cầu ánh sáng: trung bình

Loại: đẻ cây con

Chiều cao trong hồ: không đụng mặt nước

Trồng cạn: không xác định

Độ khó : trung bình

Nhiệt độ: 18-27 độ

Cấu trúc cây : thân dài

Chiều cao : 10-40 cm

Chiều rộng : 3-10 cm

ph : 5.0 – 8.0

đơn giá: 30.000

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee