Seachem Matrix 1 lít

300,000

Seachem Matrix là một loại vật liệu sinh học có độ xốp cao , dùng làm giá thể cho hệ vi sinh trong hồ cá , giúp hệ vi sinh phát triển mạnh .

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee