Ống lọc đáy Taiwan

25,000

* Đường kính: ~ 2 cm.

* Chiều cao: 29 ~ 49 cm.

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee