Dương xỉ trident

105,000

Sức chịu đựng: rất dễ

Nhu cầu ánh sáng: yếu
Họ: dương xỉ

Chi: Microsorum
Khu vực: Châu Á
Location: Sarawak
Kích thước: 15 – dài 35cmTỷ lệ tăng trưởng: Chậm

pH : 5 – 8

Nhiệt độ : 20 – 28 ° C.
Có thể trồng cạn: Có

Đơn giá: 105.000

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee