Dương xỉ java

35,000

Mức độ chăm sóc: Dễ dàng

Ánh sáng: Thấp đến Trung Bình

Vị Trí: Tầng trung

Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 3-8, pH 6,0 – 7,5

Sinh Trưởng: Thân dễ

Kích thước: 20cm

Màu sắc: Xanh

Bổ sung: Phân nước

Xuất xứ: Trang trại của Mỹ

Họ: Polypodiaceae

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee