Dương xỉ châu phi mini

95,000

Họ: Lomariopsidaceae

Tên thong dụng: African Water Fern

Khu vực: Châu Phi

Cao: 15-40 cm

Rộng: 15-25+ cm

Yêu cầu ánh sáng: thấp – cao

Nhiệt độ: 20-28*C

Độ cứng nước: nước mềm

PH: 5-7

Phát triển: Chậm

Độ khó trồng: Khó

 

Đơn giá: 95.000

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee