Rêu Minifiss

100,000

Tên khoa học: Fissidens splachnobryoides

Ánh sáng: Mạnh

Nước: Trong

Nhiệt độ: 18 đến 23 độ

Phân nước: Có

Co2: Mạnh

Phát triển: Chậm

Chăm sóc: Dễ

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee