Rêu Minifiss

  100,000

  Tên khoa học: Fissidens splachnobryoides

  Ánh sáng: Mạnh

  Nước: Trong

  Nhiệt độ: 18 đến 23 độ

  Phân nước: Có

  Co2: Mạnh

  Phát triển: Chậm

  Chăm sóc: Dễ

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee